Cigarrer - Bäst information om Cigarrer

Cigarrer

Cigarrer kan ge upphov till många allvarliga sjukdomar och åkommor. I motsatts till vad många tror så får även de som röker cigarr skadade lungor även om man inte drar halsbloss.

Andra negativa saker med att röka är.

 • Rökning ökar risken att få lungcancer med %
 • Alveoler i lungsäckarnas skadas av halsbloss
 • Att röka cigarrer kan leda till kronisk bronkit
 • Cigarrökning är beroendeframkallande
 • Blodtrycket höjs på grund av ökande nivåer av kortisol och aldosteron
 • Immunförsvaret försämrast vid användning av cigarrer
 • Syreupptagningen minskar med rökning
 • Risken för ALS (amyotrofisk lateralskleros) ökar med omkring 60% om du röker cigarrer


Cigarrens rök

Röken från cigarrerna innehåller trevlig ämnen som t.ex.:

 • Nikotin som är ett starkt beroendeframkallande ämne som bara får förekomma i tobaka och tobakavvänjningsprodukter.
 • Cyanväte som är en mycket giftig gas.
 • Kolmonoxid som är giftig och kommer också ut ur avgassröret på bilar.
 • Tjära som förutam att finnas i cigarröken även används till asfalt och färg.
 • Bly
 • Kadmium
 • Ammoniak
 • Bensen
 • Polonium

Att töka cigarr

Cigarrer är tillverkade av tobaksblad som fått jäsa vilka rulla till cylinderformade avlånga relativt tjocka stavar som går glöder långsamt. Eftersom cigarrerna använder jästa blad blir röken basisk vilken lätt tas upp av kroppens slemhinnor. Cigarröken behöver därför inte dras ner i lungorna som cigarettrök kräver för att kroppen ska ta upp mycket nikotin utan nikotinet tas upp direkt i munnen.

Att röka cigarr är därför fördelen gentemot cigarretter att röken inte måste ner i lungorna men nackdelen att nikotinet tas upp mycket lättare. De som röker cigarrer regelbundet har ofta större nikotinbehov jämfört med cigarettrökare och har därför svårare att sluta röka.

Tillverkning av cigarrer

Det finns tyå huvudtyper av tillverkningsmetoder för cigarrer, handrullade och maskintillverkade cigarrer.

De handrullade cigarrerna tillverkas oftast i länder i Västindien och Centralamerika och använder sig av hela tobaksblad eller vad som kallas longfillerbald. De maskintillverkade cigarrerna produceras i fler länder och tillverkas vanligtvis av mindre och trasiga tobaksblad, s.k. shortfiller.